Netto 全屋淨水安裝服務

$9,300.00

承接大廈分層單位、獨立屋等全屋濾水設備安裝工程,專業分析,客制化方案,更切合需要。

分類:

描述

  • 前置過濾Ntto First
  • 濾房飲用水機 Netto Pure
  • 潔面美顏機 Netto Pro
  • 沐浴過濾 / 洗手盆出水過濾 Netto Mini
  • 工程評估及安裝
  • 視乎實際過濾器材之安裝數量,價可能會有高低調整,請聯絡設備顧問索取準確報價。